Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Чоп этиш учун2.2.2-жадвал

               Тошкент давлат аграр университети Андижон филиали ҳисоб йилида олий таълим муассасаси профессор-ўқитувчилари томонидан ёзиб тайёрланган ва         белгиланган тартибда рўйҳатдан ўтказилган ўқув қўлланмалар ҳақида 
М А Ъ Л У М О Т

Т/р

Муаллифларнинг Ф.И.Ш.

Ихтисослик шифри ва номи

Ўқув қўлланма*

номи

ОЎМТВ қошидаги мувофиқлаштирувчи Кенгашдан ўтганлиги тўғрисидага гувоҳнома рақами ва санаси

1

2

3

4

5

 

Ўқув қўлланмалар

1.

Тошматов Н., Комолов Х., Носиров И., Тошматов С.

5230100 -Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича), 3340901-Бухгалтерия ҳисоби ва аудит

Аудит

ЎзРОЎМ КҲТ Илмий методик бирлашмалари фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаш, 4-сон йиғилиш қарори. 2017 йил, 21 октябрь

2.

Исмаилов А.И.,                                       Боқиев А.А.

531100-Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (сув хўжалигида)

Электротехника. Электр юритма

Гувоҳнома №531-053. 2018 йил, 14 июнь

3.

Арслонов М., Алиев Ш., Сагдуллаев А., Хўжаев О., Мухитдинов В., Бобохонова М, Абдуллаева Х., Абдувасиқова Л.

5410300-Ўсимликлар ҳимояси ва карантини

Қишлоқ хўжалик экинларининг зараркунандалари, касалликлари ва уларни ҳисоблаш ҳамда тарқалишини башорат қилиш

АндҚХИ Илмий кенгаши, 4-сон йиғилиш қарори.    2018 йил,        31 январь

4.

Далатов А., Тошпўлатов Д.

 

Математика мисол ва масалаларда

АндҚХИ Илмий кенгаши, 6-сон йиғилиш қарори.    2018 йил,        24 март

5.

Ураимов Т., Урунбаева Г.Ш.

5410200-Агрономия (деҳқончилик тармоқлари бўйича), 5410300-Ўсимликлар ҳимояси ва карантини

Деҳқончилик ва илмий изланиш асослари фанидан тажриба ва амалий машғулотларни бажариш

ТошДАУ Анджион филиали Кенгаши, 2-сон йиғилиш қарори, 2018 йил, 25 октябрь

6.

Хайдарова Х.Р., Шомуротова Н.

 

Педагогик психология

АндҚХИ Илмий кенгаши, 3-сон йиғилиш қарори.    2017 йил,        9 январь

7.

Икромова М.

03.0004

Биокимёдан тажриба ишлари       Китоби йўқ

 

8.

Икромова М.

03.0004

Ғўза биологияси            Китоби йўқ

 

9.

Икромова М.

03.0004

Витаминлар ва уларнинг 
аҳамияти                     Китоби йўқ

 

10.

Икромова М.

03.0004

Сув ва минерал 
моддалар алмашинуви           Китоби йўқ

 

11.

Мўминов М, Тўхтабоев А.,  Топволдиев Т.

5410800-Ўрмончилик ва ўрмон мелиорацияси, 5410300-Ўсимликлар ҳимояси ва карантини, 5410200-Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бўйича)

Ўзбекистон ўсимликлар атласи      Китоби йўқ

ЎзРОЎМТВ ҳузуридаги мувофиқлаштирувчи Кенгашга 2018 йилнинг ноябрь ойида топширилган

 

Услубий қўлланмалар

1.

Болтабоев Б.Р., Худояров А.Н., Абдуллаев Д.А., Раззақов Б.А., Юлдашева М.А.

 

"Трактор ва автомобиллар" ишчи цикллар

АндҚХИ Илмий кенгаши, 7-сон йиғилиш қарори.    2017 йил,        19 апрель

2.

Худояров А.Н., Раззақов Б.А., Юлдашева М.А.

 

"Трактор ва автомобиллар" совитиш тизими

АндҚХИ Илмий кенгаши, 7-сон йиғилиш қарори.    2017 йил,        19 апрель

3.

Худояров А.Н. Абдуллаев Д.А. Раззақов Б.А. Юлдашева М.

 

"Трактор ва автомобиллар" ички ёнув двигателларнинг таснифлари

АндҚХИ Илмий кенгаши, 7-сон йиғилиш қарори.    2017 йил,        19 апрель

4.

Худояров А.Н., Абдуллаев Д.А., Раззақов Б.А., Юлдашева М.А.

 

"Трактор ва автомобиллар" кривошип шатунли механизм

АндҚХИ Илмий кенгаши, 7-сон йиғилиш қарори.    2017 йил,        19 апрель

5.

Худояров А.Н., Абдуллаев Д.А., Раззақов Б.А., Юлдашева М.А.

 

"Трактор ва автомобиллар" газ тақсимлаш механизми

АндҚХИ Илмий кенгаши, 7-сон йиғилиш қарори.    2017 йил,        19 апрель

 

Тавсияномалар

1.

Мирзажонов Қ.М., Рўзиев И., Рахмонов Р.У.

 

Унумдорлиги паст ерлардан унумли фойдаланиш омиллари                

АндҚХИ Илмий кенгаши, 3-сон йиғилиш қарори.    2017 йил,        12 апрель

2.

Абдрухмонов И., Нурматов Ш., Хасанова Ф.М., Ҳайдаров А.

 

Фарғона водийсида ғўзадан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда ресурстежамкор технологиялар

АндҚХИ Илмий кенгаши, 3-сон йиғилиш қарори.    2018 йил,        24 декабрь

3.

Атабаева М., Хасанова Ф.М., Ахмедов А., Ҳайдаров А., Қирғизбоев Қ.

 

Ғўзадан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда ресурстежамкор технологиянинг самарадорлиги

АндҚХИ Илмий кенгаши, НТ-1-сон йиғилиш қарори.    2018 йил,        3 сентябрь

4.

Орипов Ғ.

05.07.02-Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш, тиклаш ва таъмирлаш

Қишлок хужалик техникаларини сақлашга қўйишда истиқболли ҳимоя  воситалари ва занг мадификаторларидан фойдаланиш 

ТошДАУ Анджион филиали Кенгаши, 1-сон йиғилиш қарори, 2018 йил, 28 август

5.

Орипов Ғ.

06.01.01-Умумий деҳқончилик. Пахтачилик

Ғўза-ғалла навбатлаб экиш тизимида ноанъанавий ўғит, жумладан қўнғир кўмир ва минерал ўғитларни ҳамкор қўллаш

ТошДАУ Анджион филиали Кенгаши, 2-сон йиғилиш қарори, 2018 йил, 25 октябрь

6.

Шокиров Б.

05.09.06 -Гидротехника ва мелиорация қурилиши

Каналлардаги насос станцияларини аванкамерали сув олиш иншоотларининг ҳисоблари

ТошДАУ Андижон филиали Кенгаши, 4-сон йиғилиши қарори,  2018 йил, 11 июнь

7.

Абдуллаев И.

06.01.04 -Агрокимё

Ноанъанавий агрорудаларни қишлоқ хўжалиги экинларида қўллаш

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари ИТИ Кенгашининг 27.10.2017 йил,   16-сон йиғилиши баёни

8.

Иминов А., Хатамов С.

06.01.04 -Агрокимё

Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида 
органо-маъдан компост ва маъдан ўғитларни 
қўллаш бўйича

ТошДАУ Анджион филиали Кенгаши, 1-сон йиғилиш қарори, 2018 йил, 28 март

9.

Хўжаев Ш.Т., Шокирова Г., Юлдашев Ф., Мирзаева С., Зокиров Ш.

 

Ғўза тунламига қарши замонавий кураш тизими  Китоби йўқ

ЎзЎҲҚИТИ Илмий кенгаши,                14-сон йиғилиши қарори, 2017 йил, 15 декабрь

 

Йўриқномалар

1.

Худойбердиев Т.С., Худоёров А.Н.

 

Магистратурада илмий фаолият йўналишлари таркиби, уларга қўйиладиган талаблар ва бажарилиш тартиби

АндҚХИ Илмий кенгаши, 7-сон йиғилиш қарори.    2017 йил,        19 апрель

2.

Худойбердиев Т.С., Худоёров А.Н.

 

Магистирлик диссертациясини бажариш ва уни баҳолаш

АндҚХИ Илмий кенгаши, 7-сон йиғилиш қарори.    2017 йил,        19 апрель

3.

Худоёров А.Н.

 

Битирув малакавий ишини  бажариш ва уни баҳолаш

АндҚХИ Илмий кенгаши, 7-сон йиғилиш қарори.    2017 йил,        19 апрель

4.

Орипов Ғ.

05.07.02-Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш, тиклаш ва таъмирлаш

Занг модификатори тажриба намунасига ташкилот стандарти (TS00493058-001:2018)

ТошДАУ Анджион филиали Кенгаши, 1-сон йиғилиш қарори, 2018 йил, 28 август

 

Исашов А.

 

 

 

 

12 та химоя қилганлар

 

 

 

 

Жами

 

 

 

*Ўқув қўлланмаларнинг биринчи ва иккинчи бетидан нусхаларининг электрон варианти илова қилинади. 
 Ўрта махсус касб хунар таълим муассасалари учун тайёрланган ўқув қўлланмалар хам хисобга олинади. 
 Умумий ўрта таълим учун тайёрланган ўқув-қўлланмалар учун 5-устунларда тавсия этган орган кўрсатилади.

 

 

  

 

 

 

2.2.1-жадвал

Тошкент давлат аграр университети Андижон филиалида ҳисоб йилида олий таълим муассасаси профессор-ўқитувчилари томонидан ёзиб тайёрланган ва            белгиланган тартибда рўйҳатдан ўтказилган дарсликлар ҳақида

М А Ъ Л У М О Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т/р

Муаллифларнинг Ф.И.Ш.

Ихтисослик шифри ва номи

Дарслик*

 

 

 

 

номи

ОЎМТВ қошидаги мувофиқлаштирувчи Кенгашдан ўтганлиги тўғрисидага гувоҳнома рақами ва санаси

1

2

3

4

5

1.

Абдуллаев А., Қаюмов Т., Комолов Х., Юсупова М.,  Рахимова У., Хамидулина З.

5230100 -Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Бухгалтерия ҳисоби

Гувохнома №603-327 24.08.2017 йил

2.

Абдуллаев А., Қаюмов Т., Хожибоев М., Махмудов О., Рахимова У., Мамажонов А.

5230100 -Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Иқтисодий таҳлил ва аудит

Гувохнома №603-328 24.08.2017 йил

3.

Худойбердиев Т.С.

05.20.01 -қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини механизациялаш 05.20.03 -қишлоқ хўжалик техникаларини эксплуатация қилиш, тиклаш ва таъмирлаш

Трактор ва автомобиллар      (шасси назарияси)

Гувоҳнома №32-162. 2015 йил. 2 февраль

4.

Худойбердиев Т.С.

05.20.01 -қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини механизациялаш 05.20.03 -қишлоқ хўжалик техникаларини эксплуатация қилиш, тиклаш ва таъмирлаш

Traktor va avtomobillar tuzilishi

Гувоҳнома №32-162. 2015 йил. 2 февраль

5.

Хамраев А.Ш., Кожевникова А.Г., Сулаймонов Б.А., Хушвақтов Қ.Х., Алиев Ш.К., Ниёзов Т.Б.

5410300 -Ўсимликлар ҳимояси ва карантини

Ўсимликларни ҳимоя қилиш

ISBN 978-9943-4807-0-4,    2017 йил

6.

Алиев Ш.К.

 

 

 

7.

12 та химоя қилганлар

 

 

 

 

Жами

 

 

 

 

 

 

 

 

*Дарсликларнинг биринчи ва иккинчи бетидан нусхаларининг электрон варианти илова қилинади.

 Ўрта махсус касб хунар таълим муассасалари учун тайёрланган дарсликлар хам хисобга олинади.

 Умумий ўрта таълим учун тайёрланган дарсликлар учун 5-устунда тавсия этган орган кўрсатилади.

 1.9.1-жадвал

Тошкент давлат аграр университети Андижон филиалида 
рейтинги аниқланаётган йилда бажарилган илмий-тадқиқот ишларининг самарадорлиги ҳақида 
М А Ъ Л У М О Т

Т/р

Муаллифларнинг Ф.И.Ш.

Ихтисослик шифри ва номи

Монография *  

Нашриёт номи

номи

Нашрга тавсия қилинганлиги ҳақида тегишли кенгаш баёни, санаси

1

2

3

4

5

6

1.

Рўзиев Икром Эргашевич

06.01.01-Умумий деҳқончилик. Пахтачилик

Суғориладиган бўз тупроқларда экинларни ҳамкор сифатида экиш агротехнологиясини яратишнинг илмий асослари

АндҚХИ Илмий кенгашининг 26.04.2017 йил, 7-сон    йиғилиши баёни

Тошкент, "Наврўз"

2.

Хайдарова Хилола Рахимбердиева

13.00.02 -Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича)

Жинсий идентификация жараёнига оилавий роллар дифференциациясининг таъсири (кўп бўғинли ва нуклеар оилалар мисолида)

АндҚХИ Илмий кенгашининг 9.01.2017 йил, 3-сон    йиғилиши баёни

Тошкент, "НишонНошир", BROK CLASS SERVIS

3.

Худоёров Анваржон

 

Пахта етиштиришда тупроққа минимал ишлов беришга йўналтирилган технология ва комбинациялашган агрегат ишлаб чиқаришни илмий асослари

АндҚХИ Илмий кенгашининг 24.05.2017 йил, 8-сон    йиғилиши баёни

АндижонSTEP BY STEP PRINT 

4.

Урунбоева Гульчехра Шакировна

06.01.01-Умумий деҳқончилик. Пахтачилик

Такрорий экинлардан кейин қўлланилган маъданли ўғитлар меъёрларини кузги буғдойнинг ҳосилдорлигига таъсири

ТошДАУ Анджион филиали Кенгашининг 25.10.2018 йил,   2-сон йиғилиши баёни

Тошкент, "Ҳаёт" нашриётига топширилган

5.

Ботиров Мирзохид

 

Янги МОНОГРАФИЯ тайёрламоқда, киритиш керак. КИТОБИ ЙЎҚ

 

 

 

Исашов Анваржон

 

 

 

 

 

Юсупова Махпузахон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 та химоя қилганлар

 

 

 

 

 

Жами

 

 

 

 

*Монографияларнинг биринчи ва иккинчи бетидан нусхаларининг электрон варианти илова қилинади. Таълим, илмий ва тадқиқот  муассасалари, давлат ҳокимият органлари, ҳокимият бошчилигидаги (қўмиталар, АК, НК) хўжалик бошқаруви органлари Илмий маслаҳати томонидан тавсия этилган, давлат рўйҳатидан ўтган нашриёт томонидан чоп этилган монографиялар ҳисобга олинади.

 1.9.3- жадвал

Тошкент давлат аграр университети Андижон филиали профессор-ўқитувчилари томонидан Ахборот-коммуникация   технологияларига оид дастурлар ва электрон маълумотлар базалари учун олинган гувоҳномалар, муаллифлик ҳуқуқи      билан ҳимоя қилинадиган турли материаллар ҳақида

М А Ъ Л У М О Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т/р

ОТМлар номи

Асосий штатдаги профессор-ўқитувчиларнинг Ф.И.Ш.

Олинган гувоҳномалар, муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимоя қилинадиган турли материаллар* номи

Берилган санаси

Қайд рақамлари

1

2

3

4

6

7

Ахборот-коммуникация технологияларига оид дастурлар

 

 

 

1.

ТошДАУ Андижон филиали

Мусаева Гулбаҳор

Зарарли хасва пайдо бўлишини олдиндан аниқлаш дастури

2018 йил, 28 февраль

DGU-05284

2.

ТошДАУ Андижон филиали

Рахимов Мансур

Олма қурти ривожланиш муддатларини аниқлаш усули

2018 йил, 14 февраль

DGU-05150

3.

ТошДАУ Андижон филиали

Абдуллаева Хурият

Ғўза тунлами ва кузги тунлам зараркунандалар ривожланишини фойдали ҳароратларини йиғиш жадвали

2018 йил, 7 май

DGU-05263

 

Жами

3 та

-

-

-

*Ахборот-коммуникация технологияларига оид дастурлар ва электрон маълумотлар базалари учун олинган гувоҳномалар, муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимоя қилинадиган турли материаллар нусхаларининг электрон варианти илова қилинади.

Турли санъат ва ижодий асарлар ваколатли давлат бошқарув органи томонидан белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилиб, муаллифлик ҳуқуқи берилган бўлса тан олинади.

  

 

Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech